Kalendarium
< Februari 2017 >
Februari 2017
7 feb.

Plenum. Inträdesföredrag av professor Lars Berglund. Det musikaliska uttryckets historicitet: om tidigmodern musik och lyssnande. 

9-10 feb.

Konferens Världslitteraturen och dess svenska röster. Bidrag till svensk översättningshistoria.

14-15 feb.

Symposium Challenges and Frontiers in Rural Landscape Research

11 feb.

VINGSLAG ÖVER HAGA
Tanke som blir verklighet: Den engelska parken i Sverige

21 feb.

Förvaltningsutskottet sammanträder