Kalendarium
< Mars 2017 >
Mars 2017
2-3 mars

Symposium Punctuation: Past & Present.

7 mars

Plenum. Föredrag av akademiforskare docent David Håkansson. Språkvetenskapliga kunskapsintressen — och språkhistoriska. Om problem och teorier inom diakron språkforskning. 

11 mars

VINGSLAG ÖVER HAGA
Från Kungens Haga till Edelcrantz Skuggan — Om nöjet och nyttan av engelska landskap i Högan Nord

14-16 mars

Konferens Digital humaniora i Norden. I Göteborg.

20 mars

Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset.
Föredrag av professor Torbjörn Lodén. Konfucius och hans historiska roller.

29-30 mars

Hilding Pleijelsymposium VII, om reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn. Lund