Kalendarium
< Maj 2017 >
Maj 2017
2 maj

Plenum. Inträdesföredrag av professor Gunnel Cederlöf. Om flöden och gränser: Att resa motströms från Bengalen till Yunnan under tidigt 1800-tal

6 maj

VINGSLAG ÖVER HAGA
Arkadien sett från Bergshamra

10-14 maj

Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

10-11 maj

Seminarium Brindging the gaps: Linking resarch to public debates and policy-making on migration and integration

12 maj

Seminarium 40-årsminnet av Högskolereformen 1977

16 maj

Förvaltningsutskottet sammanträder

19-20 maj

Ämneskonferens i slaviska språk. Tällberg

30 maj

Konferens Humanities and Social science