Kalendarium
< Oktober 2018 >
Oktober 2018
2 okt.

Plenum. Föredrag av herr Widgren. Landskapet som kulturminne: Vägval i förvaltningen av Stensjö by.

3 okt.

Föreläsning. Gunnar Jarring and the state of Central Asian Studies

4-5 okt.

Symposium. The Silk Road and Cultural Exchange between China and Europe

16 okt.

Förvaltningsutskottet sammanträder