Kalendarium
< November 2018 >
November 2018
6 nov.

Plenum. Inträdesföredrag av professor Johannes Persson, Lund. Det mellanvetenskapliga beslutsproblemet

9 nov

Symposium. The place of the Cognitive in Literary Study

13 nov.

Förvaltningsutskottet sammanträder

14-15 nov.

Symposium. Seedways. The dispersal, evolution and commodification of seeds and plants in a warming world

22-24 nov.

Symposium. Från det lokala till det globala: frågor kring scenkonsternas historiebeskrivning