Kalendarium
< Mars 2019 >
Mars 2019
5 mars

Plenum. Föredrag av professor Lars-Gunnar Larsson. Sockenlapparna och andra samer i 1700-talets Sverige.

20 mars

Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset.
Föredrag av professor Ove Bring. Öst möter väst. Om de mänskliga rättigheternas närvaro i historien.