Kalendarium
< Maj 2019 >
Maj 2019
7 maj

Plenum. Föredrag av Akademiforskare Niklas Foxeus. Buddhistisk nationalism i Burma/Myanmar. Anti-muslimska diskurser och etablerandet av en "mur" runt nationen.

13-14 maj

Symposium. Romanistikens historia i Sverige. Professor Gunnel Engwall. Skånelaholm

21 maj

Förvaltningsutskottet sammanträder

30 maj - 2 juni

Konferens. Strindberg och upplysningen/Strindberg und die Aufklärung. Professor Gunnel Engwall och fil. dr Elena Balzamo. I Göttingen.