Kalendarium
< Maj 2020 >
Maj 2020
5 maj

Plenum. Ett begränsat möte genomförs digitalt, inget föredrag.

7-8 maj

Inställd / flyttad till hösten

Ämneskonferens i slaviska språk. Professor Per-Arne Bodin och Tora Hedin. i Göteborg.

 

13-14 maj

Inställd
Ämneskonferens i konstvetenskap. Professor Peter Gillgren och Dan Karlholm.

19 maj

Förvaltningsutskottet sammanträder