Kalendarium
< Juni 2020 >
Juni 2020
2 juni

Plenum. Ett begränsat möte genomförs digitalt, inget föredrag.          

4-5 juni

Genomförs digitalt.
Workshop. FN:s hållbarhetsmål och internationell rätt. Professor Jonas Ebbesson.

16 juni

Förvaltningsutskottet sammanträder