Kulturfastigheter
KULTURRESERVATET STENSJÖ BY I SMÅLANDFoto: Åsa Setterby Modéus


En välbevarad ålderdomlig by i Döderhults socken, nära Oskarshamn. Med sina röda stugor, små inägor, beteshagar och ändlösa gärdesgårdar ger byn en föreställning om gamla tiders jordbruk i den småländska skogsbygden. Husdjur av gamla raser förstärker bilden. Detta är både Vilhelm Mobergs och Astrid Lindgrens landskap, flera scener ur Barnen i Bullerbyn är tagna i kulturlandskapet och vid sjön Stärringen. 


Byn Stensjö nämns för första gången i skrift 1351 – Stenzöö, ”den steniga ön”. Namnet får sin förklaring om man tittar på hur landskapet såg ut innan bäckar och andra vattendrag dikades ut för att ge odlingsmark. Den äldsta kartan över Stensjö är från 1709. Hela Stensjö ägdes då av Wendela Hammarskjöld och brukades av en arrendator. När storskiftet genomfördes 1815–1816 fanns det fem ägare, men skiftet ledde till en tvist, som blev orsaken till att nästa reform, laga skiftet 1850, inte genomfördes här. Tack vare det fick alla gårdar ligga kvar i byn i stället för att flyttas ut. 

     Byn hölls inom samma släkt från början av 1700-talet till 1960 – i sju generationer. När byn var som störst hade den 176 invånare. På 1940-talet blev jordbruket mindre lönsamt och byns öppna marker växte igen. 1945 och 1951 lades byns två sista jordbruk ner. Men en av dem som var född i byn – Erik Stensiö, professor i paleontologi vid Naturhistoriska riksmuseet – lyckades skapa ett intresse för byn så att den unika miljön kunde räddas. Större delen av byn köptes in 1963 av Vitterhetsakademien, med hjälp av en frikostig donation från Gunvor och Josef Anérs stiftelse.

     Som en bit levande historia finns nu det restaurerade Stensjö. Arbetet tog trettio år och det är den mest omfattande restaurering av ett kulturlandskap som någonsin gjorts i Sverige. I dag pågår underhållet hela tiden och marken hävdas genom bete och åkerbruk precis som i en levande by. Jordbruket är så långt möjligt ekologiskt. Det utgår från gamla traditioner men bedrivs med moderna maskiner. I byns hagmarker betar ryafår och hornlösa rödkulliga kor och vid hönshuset pickar skånska blommehöns. Här kan man vandra omkring och njuta av årstidernas växlingar. Det gamla kulturlandskapet med sin unika mångfald av växter och djur förs vidare till nya generationer.

 


LÄS MER OM STENSJÖ

> Birgitta Roeck Hansen (red.), Stensjö. En småländsk småbrukarby under förindustriell tid. 2008

 

FRI ENTRÉ

Besökare är välkomna året om. 

VANDRINGSLEDER

Det finns tre vandringsleder som utgår från byn:

   • Viråslingan 1,3 km, 
   • Ängsslingan 1,4 km 
   • Skogsslingan 3,7 km.


Genom byn går även Ostkustleden. I byn är några byggnader öppna för besökare, de markeras av en nyckelsymbol på väggen. I en av logarna finns en liten utställning som alltid är öppen. Vid sjön Stärringen finns en badplats.

 

Hyr stuga i Stensjö by

För mer information kontakta Frida Persson

 

 
Foto: Hasse Schröder
 

> Stensjö by  |  Vägbeskrivning  |  Kulturlandskapet, skogen och husen