Ledamoter
Aktuella

Janken Myrdal

 

Akademiens arbetande ledamot Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, tilldelas SLUs stora förtjänstmedalj den 7 oktober.

 

Marianne Gullberg

 

Akademiens arbetande ledamot Marianne Gullberg, professor i professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har valts in i Academia Europaea.

 

Johan Svedjedal

 

Akademiens arbetande ledamot Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi vid Uppsala universitet, har utkommit med en ny bok, Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv (Wahlström & Widstrand 2017).

 

Nils-Eric Sahlin

 

Akademiens arbetande ledamot Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, har utnämnts till ledamot i the European Group on Ethics in Science and New Technologies.

 

Stefan Brink

 

Akademiens arbetande ledamot Stefan Brink, professor i Scandinavian Studies vid University of Aberdeen, har invalts som fellow i Skottlands vetenskapsakademi, Royal Society of Edinburgh.

 

Peter Gärdenfors

 

Akademiens arbetande ledamot Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, har utkommit med en ny bok, Den svåra konsten att se sig själv (Natur & Kultur, 2017).

 

 

Eva Österberg

 

Akademiens arbetande ledamot Eva Österberg, professor i historia vid Lunds universitet, har tilldelats Svenska Akademiens Kellgrenpris för betydelsefull gärning inom Svenska Akademiens hela verksamhetsområde.

 

 

Elisabeth Rynning

 

Akademiens arbetande ledamot Elisabeth Rynning, chefsjustitieombudsman, f.d. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2016 för värdefulla insatser med att etablera ämnet medicinsk rätt i Sverige och enastående engagemang för centrala medicinsk-etiska frågor.

 

 

Dan Brändström

 

Akademiens hedersledamot Dan Brändström, professor, fil.dr h.c., har tilldelats Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för sina utomordentliga insatser och djupa engagemang för svensk och europeisk forskning och högre utbildning.

 

 

Kristian Kristiansen

 

British Academy har tilldelat Akademiens utländske ledamot Kristian Kristiansen, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet, Grahame Clark medaljen för "distinguished achievements involving recent contributions to the study of prehistoric archaeology" för hans bidrag till forskningen om europeisk bronsålder och kulturarv.

 

 

Margareta Biörnstad

 

Regeringen har beslutat tilldela Akademiens hedersledamot Margareta Biörnstad, f.d. riksantikvarie, medaljen Illis quorum meruere labores i guld av tolfte storleken för hennes betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

 

 

Torbjörn Lodén

 

Akademiens arbetande ledamot Torbjörn Lodén, professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet, har utkommit med en ny bok, översättningen av Konfucius samtal (Appell förlag, 2016).

 

 

ZHANG Longxi

 

Akademiens utländske ledamot ZHANG Longxi, professor i kinesiska och jämförande litteratur och översättning vid City University of Hong Kong, utsågs den 22 juli 2016 till President of the International Comparative Literature Association (ICLA) vid ICLA Congress 2016 i Wien, Österrike. 

 

 

Nils-Eric Sahlin

 

Akademiens arbetande ledamot Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, har valts in i Academia Europaea.

 

Elena Balzamo

 

Akademiens utländske ledamot Elena Balzamo, fil.dr i skandinavistik, forskare vid Swedish Collegium for Advanced  Study i Uppsala, har kommit ut med en essäsamling Autour du Conte, utgiven av Flies France.

 

 

Kaj Århem

 

Akademiens arbetande ledamot Kaj Århem, professor i socialantropologi vid Göteborgs universitet, har utkommit med en ny bok, Animism in Southeast Asia, Routledge förlag, Oxford, 2016.