Ledamoter
Arbetande ledamöter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö | Alla
Albrektson, b471 %28kopia%29
Albrektson, Bertil
invald 3.6.1986 (393, Ff)
f.d. professor i exegetik, företrädesvis gammaltestamentlig exegetik, vid Åbo Akademi, f.d. ledamot av bibelkommissionen
bertil.albrektson@comhem.se
All%c3%a9n, s
Allén, Sture
invald 3.5.1988 (405, Ff)
professor i språkvetenskaplig databehandling vid Göteborgs universitet
sture.allen@svenskaakademien.se
Ambj%c3%b6rn l
Ambjörn, Lena
invald 5.5.2015 (507, Ff)
professor i arabiska vid Lunds universitet
lena.ambjorn@mellost.lu.se
Hemsida
Bo andersson
Andersson, Bo
invald 7.6.2005 (472, Ff)
professor i tyska vid Uppsala universitet
bo.andersson@moderna.uu.se
Andersson, h
Andersson, Hans
invald 4.2.1992 (432, Ha)
professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet
arkhann@me.com
Andersson, t
Andersson, Thorsten
invald 3.2.1987 (397, Ff)
professor i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, vid Uppsala universitet
thorsten.andersson@telia.com
Andr%c3%a9n, a7175
Andrén, Anders
invald 7.12.2004 (470, Ha)
professor i arkeologi vid Stockholms universitet
anders.andren@ark.su.se
Akademiens vice preses och historisk-antikvariska klassens ordförande
Aronsson, p
Aronsson, Peter
invald 1.9.2009 (490, Ha)
professor i historia vid Linnéuniversitet
peter.aronsson@lnu.se
Hemsida
Arrhenius, b
Arrhenius, Birgit
invald 1.10.1991 (430, Ha)
professor i arkeologi med laborativ analys vid Stockholms universitet
birgit.arrhenius@arklab.su.se
Bauduo, e468
Baudou, Evert
invald 3.12.1985 (390, Ha)
professor i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Umeå universitet
evert.baudou@telia.com
Larsberglund hemsiada
Berglund, Lars
invald 4.10.2016 (512, Ha)
Professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet
lars.berglund@musik.uu.se
Brita bergman
Bergman, Brita
invald 10.1.2006 (476, Ff)
professor i teckenspråk vid Stockholms universitet
brita@ling.su.se
Bjurstr%c3%b6m, p
Bjurström, Per
invald 7.1.1981 (366, Ha)
professor i konstvetenskap, f.d. överintendent och chef för statens konstmuseer
gorel.cavalli-bjorkman@tele2.se
Blomkvist j
Blomqvist, Jerker
invald 8.1.1991 (424, Ff)
professor i grekiska språket och litteraturen vid Lunds universitet
jerker.blomqvist@gmail.com
Bodin, pa
Bodin, Per-Arne
invald 7.3.2006 (477, Ff)
professor för slaviska språk vid Stockholms universitet
pab@slav.su.se
Hemsida
Bring, o
Bring, Ove
invald 2.12.2003 (466, Ff)
professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan
ove.bring@swipnet.se
Bring%c3%a9us, na
Bringéus, Nils-Arvid
invald 2.11.1971 (314, Ha)
professor i etnologi, särskilt europeisk, vid Lunds universitet
castor.bringeus@telia.com
Stefan
Brink, Stefan
invald 5.5.2009 (489, Ha)
professor i Scandinavian Studies vid University of Aberdeen
s.brink@abdn.ac.uk
Hemsida
Brohed, i448 kopia
Brohed, Ingmar N.
invald 7.3.1995 (437, Ha)
professor, f.d. forskningschef vid Svenska kyrkans forskningsråd
uibrohed@gmail.com
Brummer445 kopia
Brummer, Hans Henrik
invald 7.2.1989 (407, Ha)
f.d. överintendent och chef för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
h.hb@telia.com
Byrskog, s
Byrskog, Samuel
invald 1.11.2011 (497, Ff)
professor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet
samuel.byrskog@teol.lu.se
Cinthio, e
Cinthio, Erik
invald 12.1.1982 (373, Ha)
professor i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet
046-2116365@comhem.se
Cullhed, a
Cullhed, Anders
invald 6.5.2008 (485, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet
preses@vitterhetsakad.se
Hemsida
Akademiens preses och filosofisk-filologiska klassens ordförande
Dahl1,
Dahl, Östen
invald 13.1.1998 (445, Ff)
professor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet
oesten@ling.su.se
Hemsida
Dahlb%c3%a4ck, g
Dahlbäck, Göran
invald 3.9.1996 (441, Ha)
professor i medeltidshistoria vid Stockholms universitet
goran.dahlback@comhem.se
Danius, s
Danius, Sara
invald 2.11.2010 (494, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet
sara.danius@svenskaakademien.se
Lasse
Edlund, Lars-Erik
invald 5.6.2001 (458, Ff)
professor i nordiska språk vid Umeå universitet
Lars-Erik.Edlund@umu.se
Elmevik, f%c3%a4rg
Elmevik, Lennart
invald 1.2.1994 (434, Ff)
professor i nordiska språk vid Uppsala universitet
Lennart.Elmevik@telia.com
Elisabet engdahl
Engdahl, Elisabet
invald 6.5.2008 (486, Ff)
professor i svenska språket vid Göteborgs universitet
elisabet.engdahl@svenska.gu.se
Gunnel portr%c3%a4tt 076
Engwall, Gunnel
invald 3.3.1998 (446, Ff)
professor i romanska språk, särskilt franska, vid Stockholms universitet
gunnel.engwall@su.se
Hemsida
Preses 1.4.2006-31.12.2013
Engwall,l
Engwall, Lars
invald 8.1.1991 (423, Ha)
professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet
lars.engwall@fek.uu.se
Hemsida
Eriksson, g
Eriksson, Gunnar
invald 4.11.1980 (365, Ff)
professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
gesvind@tele2.se
Falk, c
Falk, Cecilia
invald 4.5.2010 (493, Ff)
professor i svenska vid Stockholms universitet
cecilia.falk@su.se
Hemsida
8931 mohammad
Fazlhashemi, Mohammad
invald 11.1.2011 (495, Ff)
professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet
mohammad.fazlhashemi@teol.uu.se
Fr%c3%a4ngsmyr, t
Frängsmyr, Tore
invald 2.9.1997 (444, Ff)
Hans Rausing-professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet
Tore.Frangsmyr@idehist.uu.se
Hemsida
Fur g
Fur, Gunlög
invald 4.11.2014 (506, Ha)
professor i historia vid Linnéuniversitetet
gunlog.fur@lnu.se
Gillgren p
Gillgren, Peter
invald 4.6.2013 (501, Ha)
professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet
peter.gillgren@arthistory.su.se
Hemsida
Gr%c3%a4slund, b
Gräslund, Bo
invald 3.5.1988 (404, Ha)
professor i arkeologi vid Uppsala universitet
Bo.Graslund@arkeologi.uu.se
Marianne gullberg 13 sm
Gullberg, Marianne
invald 7.10.2014 (505, Ff)
professor i psykolingvistik vid Lunds universitet
marianne.gullberg@ling.lu.se
Petergardenfors05
Gärdenfors, Peter
invald 5.3.1996 (440, Ff)
professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet
Peter.Gardenfors@lucs.lu.se
Hemsida
H%c3%a6ttner aurelius451kopia
Hættner Aurelius, Eva
invald 2.3.1999 (449, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
Eva.Haettner_Aurelius@litt.lu.se
Hartman, l
Hartman, Lars
invald 7.11.1989 (412, Ff)
professor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Hedstr%c3%b6m p
Hedström, Peter
invald 6.5.2014 (503, Ha)
professor i sociologi vid Linköpings universitet
peter.hedstrom@liu.se
Helander, k
Helander, Karin
invald 2.2.2010 (492, Ha)
professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet
karin.helander@teater.su.se
Hellberg,
Hellberg, Staffan
invald 10.1.2000 (451, Ff)
professor i nordiska språk vid Stockholms universitet
staffan.hellberg@su.se
Helmfrid, s
Helmfrid, Staffan
invald 10.1.1978 (349, Ha)
professor i kulturgeografi med ekonomisk geografi och f.d. rektor för Stockholms universitet
staffan.helmfrid@swipnet.se
Sekreterare 1.1.1993–30.6.1998
Hermer%c3%a9n, g
Hermerén, Göran
invald 3.2.1981 (369, Ff)
professor i medicinsk etik vid Lunds universitet
Goran.Hermeren@med.lu.se
Hj%c3%a4rpe, j
Hjärpe, Jan
invald 2.10.1984 (384, Ha)
professor i islamologi vid Lunds universitet
jan.hjarpe@ctr.lu.se
Holmberg, s
Holmberg, Sören
invald 1.10.2002 (464, Ha)
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Soren.Holmberg@pol.gu.se
Janson, t
Janson, Tore
invald 3.10.1989 (410, Ff)
professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet
post@torejanson.se
Jarlert, a
Jarlert, Anders
invald 5.12.2006 (482, Ha)
professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet
anders.jarlert@teol.lu.se
Arne jarrick
Jarrick, Arne
invald 5.6.2012 (498, Ha)
professor i historia vid Stockholms universitet
arne.jarrick@arklab.su.se
Jeffner
Jeffner, Anders
invald 6.11.1984 (386, Ff)
professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, f.d. huvudsekreterare i humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet
ajeffner@hotmail.com
Preses 1.1.2002-31.3 2006
Kurt johannesson
Johannesson, Kurt
invald 5.6.1990 (418, Ff)
professor i retorik vid Uppsala universitet

Johansson, g
Johansson, Gunn
invald 1.9.1998 (447, Ff)
professor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet
gj@psychology.su.se
Jonsson,
Jonsson, Inge
invald 2.3.1976 (336, Ff)
professor i litteraturvetenskap, särskilt allmän och jämförande, vid Stockholms universitet, f.d. rektor för Stockholms universitet
fredga.jonsson@gmail.com
Preses 1994-2001
Johnsson, k
Jonsson, Kenneth
invald 9.1.2001 (455, Ha)
professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet
kenneth.jonsson@ark.su.se
J%c3%a4nter%c3%a4 jareborg m.
Jänterä-Jareborg, Maarit
invald 6.5.2014 (504, Ff)
Professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet
maarit.jantera-jareborg@jur.uu.se
Karlsson bengt g
Karlsson, Bengt G.
invald 2.6.2015 (508, Ha)
professor i socialantropologi vid Stockholms universitet
bengt.karlsson@socant.su.se
Hans kronning
Kronning, Hans
invald 7.10.2008 (488, Ff)
professor i romanska språk, särskilt franska, vid Uppsala universitet
hans.kronning@moderna.uu.se
Kyto
Kytö, Merja
invald 7.6.2006 (479, Ff)
professor i engelska språket vid Uppsala universitet
merja.kyto@engelska.uu.se
Larsson, l
Larsson, Lars
invald 6.6.1989 (408, Ha)
professor i arkeologi vid Lunds universitet
Lars.Larsson@ark.lu.se
Larsson, l g
Larsson, Lars-Gunnar
invald 7.3.2000 (452, Ff)
professor i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet
larsson.larsgunnar@gmail.com
A m leander touati
Leander Touati, Anne-Marie
invald 6.5.2008 (484, Ha)
professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet
Anne-Marie.Leander_Touati@klass.lu.se
Lindberg, b
Lindberg, Bo
invald 9.1.2001 (456, Ff)
professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
Bo.Lindberg@idehist.gu.se
Akademiens vice sekreterare
Torun komp
Lindholm, Torun Anna
invald 5.6.2012 (499, Ff)
professor i psykologi, särskilt socialpsykologi, vid Stockholms universitet
tim@psychology.su.se
Lindqvist, s
Lindqvist, Svante
invald 4.6.2002 (463, Ha)
riksmarskalk, professor i teknikhistoria, f.v. preses vid KVA, f.d. museichef vid Nobelmuseet
svante.lindqvist@royalcourt.se
Lindvall, l
Lindvall, Lars
invald 5.5.1987 (398, Ff)
professor i romanska språk vid Göteborgs universitet

Lod%c3%a9n, t
Lodén, Torbjörn
invald 8.1.2002 (461, Ff)
professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet
luoduobi@gmail.com, Torbjorn.Loden@orient.su.se
L%c3%b6fgren, o
Löfgren, Orvar
invald 10.1.1995 (436, Ha)
professor i etnologi vid Lunds universitet
orvar.lofgren@kultur.lu.se
Magnusson, d
Magnusson, David
invald 1.2.1977 (343, Ff)
Innehavare av Olof Eneroths professur i psykologi vid Stockholms universitet.
dm@psychology.su.se
Mats malm 32
Malm, Mats
invald 4.12.2012 (500, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
mats.malm@lir.gu.se
Malmqvist, g
Malmqvist, Göran
invald 2.12.1975 (332, Ff)
professor i sinologi, särskilt nykinesiska språket, vid Stockholms universitet
goran.malmqvist1924@gmail.com
Marton, f
Marton, Ference
invald 3.9.1991 (429, Ha)
professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Ference.Marton@ped.gu.se
Mettinger, t
Mettinger, Tryggve
invald 6.6.2000 (453, Ff)
professor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet
Tryggve.Mettinger@teol.lu.se
Hemsida
Myrdal, j
Myrdal, Janken
invald 2.5.2006 (478, Ha)
innehavare av C.F. Lundström professur i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet
janken.myrdal@slu.se
H%c3%a5kanm%c3%b6ller
Möller, Håkan
invald 6.6.2016 (511, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
hakan.moller@lir.gu.se
Nilsson, g. b
Nilsson, Göran B.
invald 4.12.1990 (422, Ha)
professor inom tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet
goran.b.nilsson@nilssonunionen.e.se
Nilsson, s%c3%85
Nilsson, Sten Åke
invald 1.9.1987 (400, Ha)
professor i konstvetenskap vid Lunds universitet
Sten_Ake.Nilsson@arthist.lu.se
Norberg, e
Norberg, Erik
invald 12.1.1999 (448, Ha)
f.d. riksarkivarie, fil.dr
erik-norberg@telia.com
Ständig sekreterare 1.1.2008-30.6.2013
Nylander
Nylander, Carl
invald 9.1.1979 (355, Ha)
professor i klassisk och främre orientalisk arkeologi, f.d. föreståndare vid Svenska Institutet i Rom
eva.nylander@ub.lu.se
Olsson, u
Olsson, Ulf
invald 1.2.1994 (433, Ha)
professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg
ulfols141@gmail.com
Palme, j
Palme, Joakim
invald 3.11.2009 (491, Ha)
professor i statskunskap vid Uppsala universitet
joakim.palme@statsvet.uu.se
Persson t1
Persson, Torsten
invald 4.10.2011 (496, Ha)
professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
torsten.persson@iies.su.se
Hemsida
Piltz, a
Piltz, Anders
invald 6.3.2001 (457, Ff)
professor i latin vid Lunds universitet
Anders.Piltz@klass.lu.se
Prawitz
Prawitz, Dag
invald 2.6.1987 (399, Ff)
professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet
dag.prawitz@philosophy.su.se
Rabinowi
Rabinowicz, Wlodek
invald 3.10.2006 (481, Ff)
professor i praktisk filosofi vid Lunds universitet
wlodek.rabinowicz@fil.lu.se
Raudvere, c461kopia
Raudvere, Catharina
invald 6.9.2005 (473, Ha)
professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet
raudvere@hum.ku.dk
Staffan rosen
Rosén, Staffan
invald 4.10.1994 (435, Ff)
vice ordenskansler tillika sekreterare vid Kungl. Maj:ts Orden, professor i Koreas språk och kultur vid Stockholms universitet
staffan.rosen@royalcourt.se
Roslund m
Roslund, Mats
invald 4.6.2013 (502, Ha)
professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet
mats.roslund@ark.lu.se
Hemsida
Rossholm l
Rossholm Lagerlöf, Margaretha
invald 4.9.2001 (459, Ha)
professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet
margaretha.rossholm-lagerlof@su.se
Ruin, o
Ruin, Olof
invald 6.2.1990 (416, Ha)
innehavare av Lars Hiertas professur i statskunskap vid Stockholms universitet
olof.ruin@tele2.se
Rynning e
Rynning, Elisabeth
invald 3.11.2015 (510, Ff)
f.d. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, chefsjustitieombudsman
elisabeth.rynning@bredband.net
Rystad, g
Rystad, Göran
invald 4.11.1980 (364, Ha)
professor i historia vid Lunds universitet

Rystedt, eva
Rystedt, Eva
invald 7.11.2000 (454, Ha)
professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet
Eva.Rystedt@klass.lu.se
Kerstin s10
Sahlin, Kerstin
invald 3.10.2006 (480, Ha)
professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet
kerstin.sahlin@fek.uu.se
Sahlin, ne
Sahlin, Nils-Eric
invald 7.10.2008 (487, Ff)
professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, f.d. professor i teoretisk filosofi
nils-eric.sahlin@med.lu.se
Hemsida
Sandstr%c3%b6m, s
Sandström, Sven
invald 4.3.1986 (391, Ha)
professor i konstvetenskap vid Lunds universitet
sven.sandstrom@kultur.lu.se
Sid%c3%a9n k.
Sidén, Karin
invald 3.11.2015 (509, Ha)
överintendent Prins Eugens Waldemarsudde
k.siden@waldemarsudde.se
Sporrong,
Sporrong, Ulf
invald 5.12.1989 (413, Ha)
professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Stockholms universitet
u.sporrong@telia.com
Sekreterare 1.7.2001–31.12.2007
Stenstr%c3%b6m, t
Stenström, Thure
invald 2.10.1984 (385, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
Thure.Stenstrom@littvet.uu.se
Hemsida
Stolt,
Stolt, Birgit
invald 4.3.1986 (392, Ff)
professor i tyska vid Stockholms universitet
bstolt@tele2.se
Str%c3%b6mholm, s
Strömholm, Stig
invald 8.6.1976 (338, Ff)
Professor i civilrätt med internationell privaträtt, f.d. rektor för Uppsala universitet, Akademiens preses 1985-1993
gunnila.stromholm@telia.com
Preses 1985–1993
Svartvik, j
Svartvik, Jan
invald 7.1.1981 (367, Ff)
professor i engelska vid Lunds universitet
svartvikj@gmail.com
Svedjedal, j
Svedjedal, Johan
invald 1.11.2005 (474, Ff)
professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet
Johan.Svedjedal@littvet.uu.se
Hemsida
Birgitta matrikel
Svensson, Birgitta
invald 7.9.2004 (469, Ha)
professor i etnologi, särskilt europeisk, vid Nordiska museet och Stockholms universitet
sekreteraren@vitterhetsakad.se
Akademiens ständige sekreterare
Soderberg
Söderberg, Johan
invald 4.5.2004 (468, Ha)
professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet
johan.soderberg@ekohist.su.se
S%c3%b6derbergh widding, a
Söderbergh Widding, Astrid
invald 4.9.2007 (483, Ha)
professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet
astrid.soderbergh.widding@su.se
Teleman, u
Teleman, Ulf
invald 6.11.1990 (421, Ff)
professor i svenska språket vid Lunds universitet
Ulf.Teleman@nordlund.lu.se
Thelander, m
Thelander, Mats
invald 7.9.1999 (450, Ff)
professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet
Mats.Thelander@nordiska.uu.se
Thorm%c3%a4hlen, m460kopia
Thormählen, Marianne
invald 1.11.2005 (471, Ff)
professor i engelska vid Lunds universitet
marianne.thormahlen@englund.lu.se
Torstendahl, r
Torstendahl, Rolf
invald 4.11.1986 (394, Ha)
professor i historia vid Uppsala universitet
Rolf.Torstendahl@hist.uu.se
Vahlne, b
Vahlne, Bo
invald 9.1.1996 (439, Ha)
överintendent
bo.gosta.vahlne@gmail.com
Vinge, l
Vinge, Louise
invald 1.10.1985 (389, Ff)
professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
Louise.Vinge@litt.lu.se
Prefektbild mats 2
Widgren, Mats
invald 5.3.2002 (462, Ha)
professor i geografi, särkilt kulturgeografi, vid Stockholms universitet
mats.widgren@humangeo.su.se
%c3%85berg, r
Åberg, Rune
invald 8.1.1991 (425, Ff)
professor i sociologi vid Umeå universitet
rune.aberg@soc.umu.se
%c3%85gren, m
Ågren, Maria
invald 10.1.2006 (475, Ha)
professor i historia vid Uppsala universitet
maria.agren@hist.uu.se
%c3%85rhem, k458kopia
Århem, Kaj
invald 3.2.2004 (467, Ha)
professor i socialantropologi vid Göteborgs universitet
kajarhem@yahoo.se
%c3%96sterberg eva
Österberg, Eva
invald 4.6.1991 (427, Ha)
professor i historia vid Lunds universitet
Eva.Osterberg@hist.lu.se