Ledamoter
In Memoriam
2017
Lundkvist, Sven Edvin Minnesteckning
f.d. riksarkivarie, förutvarande professor i historia vid Umeå universitet
Vice preses 1987-?
Avliden 7.1.2017
2016
Odén, Birgitta Minnesteckning
professor i historia vid Lunds universitet
Avliden 5.5.2016
2015
Adamson, Rolf Erik Minnesteckning
professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet
Avliden 19.3.2015
2014
Korlén, Hans Gustav Vilhelm Minnesteckning
professor i tyska vid Stockholms universitet
Avliden 10.10.2014
Dahllöf, Urban Sigurd Minnesteckning
professor i pedagogik vid Uppsala universitet
Avliden 28.8.2014
Brehmer, Berndt Olov Minnesteckning
professor i ledningsvetenskap, särskilt beslutsprocesser, vid Försvarshögskolan
Avliden 19.5.2014
2013
Widmark, Gunvor Margareta Minnesteckning
professor emerita i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet
Avliden 26.10.2013
Ling, Jan Nils Minnesteckning
professor i musikvetenskap, f.d. rektor Göteborgs universitet
Avliden 3.10.2013
Fries, Claes Sigurd Elias Minnesteckning
professor i svenska språket vid Umeå universitet
Avliden 24.6.2013
Malmer, Brita Ingrid Maria Minnesteckning
professor i numismatik och penninghistoria vid Stockholms universitet
Avliden 8.5.2013
Stenelo, Lars Åke Göran Minnesteckning
professor i statsvetenskap vid Lunds universitet
Avliden 17.3.2013
Gustavsson, Sven Ronald Minnesteckning
professor i slaviska språk vid Uppsala universitet
Avliden 12.2.2013
Gram Holmström, Kirsten Minnesteckning
professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet
Avliden 10.2.2013
2012
Andersson, Per Greger Minnesteckning
professor i musikvetenskap vid Lunds universitet
Avliden 28.12.2012
Jacobson Söderman, Harriet Anita Minnesteckning
professor i etnologi, särskilt utomeuropeisk, vid Uppsala universitet
Avliden 2.10.2012
Schaar, Claes Göran Gustav Victor Minnesteckning
professor emeritus i engelska språket och engelskspråkig litteratur vid Lunds universitet
Avliden 19.5.2012
Hagberg, Ulf Erik Minnesteckning
docent, f.d. museidirektör vid Statens historiska museum
Sekreterare 1.7.1998–30.6.2001
Avliden 6.3.2012
Landgren, Bengt Minnesteckning
professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
Vice Sekreterare 2002-2012
Avliden 2.1.2012
2011
Lienhard, Siegfried Jakob Minnesteckning
professor emeritus i indologi, särskilt nyindisk filologi, vid Stockholms universitet
Avliden 6.3.2011
Almgren, Bertil Oscar Minnesteckning
professor emeritus i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet
Avliden 4.3.2011
2010
Stjernquist, Berta Ingeborg Minnesteckning
professor emerita i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Lunds universitet
Avliden 19.8.2010
Frykman, Erik Minnesteckning
professor emeritus i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, vid Göteborgs universitet
Sekreterare 3.11.1987–31.12.1992
Avliden 22.7.2010
Sigurd, Gustav Bengt Minnesteckning
professor emeritus i allmän språkvetenskap vid Lunds universitet
Avliden 7.7.2010
Bruce, Lars Gösta Minnesteckning
professor i fonetik vid Lunds universitet
Avliden 15.6.2010
Fehrman, Carl Abraham Daniel Minnesteckning
professor emeritus i litteraturhistoria med poetik vid Lunds universitet
Avliden 24.5.2010
Halldén, Sören Ingemar Minnesteckning
professor emeritus i teoretisk filosofi vid Lunds universitet
Avliden 7.1.2010
2009
Järv, Harry Johannes Minnesteckning
biblioteksråd vid Kungl. biblioteket, fil. hedersdr.
Avliden 21.12.2009
Furuland, Lars Gunnar Anton Minnesteckning
professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet
Avliden 1.12.2009
Runeby, Nils Olof Richard Minnesteckning
professor i idéhistoria vid Stockholms universitet, tidigare professor vid Kiels universitet
Avliden 22.11.2009
2008
Lagergren, Gunnar Karl Andreas Minnesteckning
Riksmarskalk, hovrättspresident, ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag och ledamot av Europeiska domstolen för de mänskliga rätigheterna i Strasbourg; jur. hedersdr.
Avliden 28.12.2008
Ellenius, Allan Mattias Minnesteckning
professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
Avliden 9.12.2008
Åsdahl Holmberg, Ella Märta Matilda Minnesteckning
professor i tyska vid Göteborgs universitet
Avliden 2.12.2008
Agell, Anders Lennart G:son Minnesteckning
professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet
Avliden 6.11.2008
Åström, Paul Fredrik Karl Minnesteckning
professor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet
Avliden 4.10.2008
Westin, Gunnar Torvald Minnesteckning
professor i historia vid Stockholms universitet
Avliden 14.7.2008
Åman, Anders Ivar Ludvig Minnesteckning
professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
Vice preses 1999–2003, historisk-antikvariska klassens ordförande 1999–2003
Avliden 14.7.2008
Linders, Marrit Tullia Minnesteckning
professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet
Avliden 25.5.2008
Bergh, Nils Anders Birger Minnesteckning
professor i latin vid Lunds universitet
Avliden 17.4.2008
Ellegård, Henrik Alvar Minnesteckning
professor i engelska språket och litteraturen vid Göteborgs universitet
Avliden 8.2.2008
2007
Hyenstrand, Gustav Åke Minnesteckning
professor i arkeologi vid Stockholms universitet
Avliden 28.11.2007
Andrén, Åke Minnesteckning
professor i praktisk teologi vid Uppsala universitet
Avliden 4.10.2007
Malmer, Mats Erik Gustaf Sigurd Minnesteckning
professor i arkeologi, särskilt nordeuropeisk, vid Stockholms universitet, tidigare professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Lunds universitet
Avliden 3.10.2007
2006
Holmberg, Åke Ernst Vilhelm Minnesteckning
professor i historia, särskilt modern historia, vid Göteborgs universitet
Avliden 21.12.2006
Rundgren, Gustav Frithiof Minnesteckning
professor i semitiska språk vid Uppsala universitet
Avliden 16.9.2006
Fogelmarck, Stig Fredrik Ugglas G:son Minnesteckning
överintendent och chef för Kungl. husgerådskammaren
Vice preses 1985–1986
Avliden 24.6.2006
Gyllensten, Lars Johan Wictor Minnesteckning
f.d. professor i histologi vid Karolinska institutet, f.d. Svenska Akademiens ständige sekreterare, f.d. ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, författare
Avliden 25.5.2006
2005
Moberg, Lennart Albert Minnesteckning
professor i nordiska språk vid Uppsala universitet
Avliden 25.10.2005
Dahmén, Erik Verner Harald Minnesteckning
professor i nationalekonomi med ekonomisk och social historia vid Handelshögskolan i Stockholm
Avliden 16.8.2005
Lindberger, Örjan Minnesteckning
professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms universitet
Sekreterare 1978–1982
Avliden 29.6.2005
Hammarström, Ingrid Linnéa Minnesteckning
professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid Stockholms universitet
Avliden 27.3.2005
Hildebrand, Karl-Gustaf Minnesteckning
professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet; diktare
Avliden 30.1.2005
2004
Wallner, Bo Minnesteckning
professor i musikhistoria och musikalisk formlära vid Musikhögskolan i Stockholm
Avliden 17.11.2004
Gierow, Pär Göran Axel Minnesteckning
professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet
Avliden 24.9.2004
Hägerstrand, Stig Torsten Erik Minnesteckning
professor i geografi, särskilt kulturgeografi med ekonomisk geografi, vid Lunds universitet
Avliden 3.5.2004
Holmér, Gustaf Carl Arvid Minnesteckning
professor i romanska språk, särskilt franska vid Stockholms universitet
Avliden 16.3.2004
Gyllensvärd, Bo Vilhelm Minnesteckning
professor, museidirektör vid Östasiatiska museet i Stockholm
Avliden 12.1.2004
2003
Ruke-Dravina, Velta Tatjana Minnesteckning
professor i baltiska språk vid Stockholms universitet
Avliden 7.5.2003