Ledamoter
Svenska korresponderande ledamöter
Alm, Göran
invald 1.6.2010 (266)
Fil. dr, f.d. chef för Bernadottebiblioteket, Kungl. slottet
alm.diaton@gmail.com
Bergquist, Lars
invald 10.1.2000 (259)
författare, f.d. ambassadör
cnynas@abo.fi
Bonnier  ac
Bonnier, Ann Catherine
invald 3.6.2014 (271)
docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet
acb.kyrkor@gmail.com
Cullberg, c
Cullberg, Carl
invald 10.1.2000 (260)
docent, f.d. landsantikvarie och chef för Bohusläns museum

Img 4203
Ferm, Olle
invald 5.2.2013 (270)
professor i medeltidshistoria, research fellow vid Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet
olle.ferm@historia.su.se
Fritz, b335
Fritz, Birgitta
invald 9.1.1996 (257)
docent, f.d. huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium och ansvarig för medeltidssamlingarna i Riksarkivet
birgitta.fritz@comhem.se
Gavel adams
Gavel Adams, Ann-Charlotte
invald 3.2.2015 (272)
professor i skandinavistik vid University of Washington
lotta@uw.edu
Gejrot 03
Gejrot, Claes
invald 7.6.2011 (268)
docent, huvudredaktör för svenskt Diplomatarium
claes.gejrot@riksarkivet.se
Johnny hagberg
Hagberg, Johnny
invald 8.1.2013 (269)
kyrkoherde
jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se
Lagerqvist, l336
Lagerqvist, Lars O.
invald 2.1.1992 (252)
fil.lic., f.d. museidirektör vid Kungl. Myntkabinettet
willows.lars@telia.com
Olsson, Ingrid
invald 6.3.1979 (233)
professor emerita i isotopgeofysik med särskild tillämpning på kvartär kronologi

Ranius, a337
Ranius, Allan
invald 5.2.1991 (251)
f.d. stiftsbibliotekarie

Rausing, b
Rausing, Birgit
invald 3.10.2000 (261)
fil. dr h.c.
bgrshf@telia.com
Sj%c3%b6str%c3%b6m, i334
Sjöström, Ingrid
invald 12.1.1999 (258)
docent, f.d. chef för Sveriges Kyrkor, Riksantikvarieämbetet
ingrid.c.sjostrom@gmail.com
G. trotzig
Trotzig, Gustaf
invald 12.1.2010 (265)
professor emeritus i laborativ arkeologi vid Stockholms universitet, f.d. akademiråd
gustaf.trotzig@comhem.se
%c3%85kerlund  a
Åkerlund, Agneta
invald 11.1.2011 (267)
docent i arkeologi vid Stockholms universitet, f.d. länsantikvarie i Uppsala län
Akerlund.Agneta@gmail.com