Ledamoter
Utländska ledamöter
Balzamo, e
Balzamo, Elena
invald 4.6.2013 (287, Ff)
fil. dr i skandinavistik, forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, överflyttad 4 juni 2013 från kategorin utländsk korresponderande ledamot
elena.balzamo (at) free.fr
Hemsida
Battail, j f
Battail, Jean-François
invald 4.3.1986 (240, Ff)
professor i de skandinaviska språken och litteraturerna vid Sorbonne, Paris, Frankrike
jfrancois.battail (at) gmail.com
Bietak, m
Bietak , Manfred
invald 7.3.1989 (248, Ha)
professor i egyptologi, chefredaktör för Egypt and the Levant, Institute of Oriental and European Archaeology vid Österreichische Akademie der Wissenschaften
manfred.bietak (at) univie.ac.at
Bonsdorff
von Bonsdorff, Jan
invald 2.10.2007 (277, Ha)
professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet
jan.von.bonsdorff (at) konstvet.uu.se
G de broglie 52 52 mm
de Broglie, Gabriel
invald 2.12.2008 (281, Ha)
Chancelier de l’Institut de France, Paris, Frankrike
secretariat_chancelier (at) institut-de-france.fr
Cvc
von Carnap-Bornheim, Claus
invald 6.9.2016 (290, Ha)
professor i arkeologi vid Christian Albrecht Universität i Kiel
claus.carnap (at) landesmuseen.sh
Chubarian, Aleksandr Oganovich
invald 4.6.2013 (286, Ha)
professor och föreståndare för ryska vetenskapsakademiens institut för allmän historia

Colonna, g
Colonna, Giovanni
invald 3.3.1998 (265, Ha)
professor emiritus i etruskologi och italiska antikviteter vid universitetet i Rom, Italien
colonnagiovanni (at) fastwebnet.it
Dillmann, f x349
Dillmann, François-Xavier,
invald 2.9.1997 (263, Ff)
professor i forntida och medeltida skandinavisk historia och filologi vid Sorbonne (École pratique des Hautes Études), Frankrike
francois-xavier.dillmann (at) ephe.sorbonne.fr
F%c3%b8llesdal
Føllesdal, Dagfinn
invald 4.11.1997 (264, Ff)
professor i filosofi vid universitetet i Oslo, Norge och vid Stanford University, USA
d.k.follesdal (at) ifikk.uio.no
Hemsida
Hara, m
Hara, Minoru
invald 6.11.1990 (252, Ff)
professor emeritus i sanskrit och sanskritlitteratur vid universitetet i Tokyo, Japan

Herslund, Michael
invald 1.10.2013 (288, Ff)
professor vid Copenhagen Business School - Handelshøjskolan
mherslund (at) mail.dk
Jones, m
Jones, Michael
invald 2.11.1999 (268, Ha)
professor i geografi vid Trondheims universitet (NTNU), Norge

Karageorghis, Vassos
invald 4.11.1975 (221, Ha)
f.d. riksantikvarie, professor emeritus i arkeologi vid universitetet på Cypern, Cypern

Fred karlsson
Karlsson, Fred
invald 4.11.2008 (280, Ff)
professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, Finland
fred.karlsson (at) helsinki.fi
Hemsida
Klinge, m
Klinge, Matti
invald 9.1.1996 (259, Ha)
professor emeritus i historia vid Helsingfors universitet, Finland
mklinge2 (at) icloud.com
Kristiansen, k
Kristiansen, Kristian
invald 10.1.2000 (269, Ha)
professor i arkeologi vid Göteborgs universitet
k.kristiansen (at) archaeology.gu.se
Lepenies, w
Lepenies, Wolf
invald 8.5.1990 (251, Ff)
professor emeritus i allmän sociologi vid Freie Universität Berlin, permanent fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin, Tyskland
lepenies (at) wiko-berlin.de
Matthiae, p
Matthiae, Paolo
invald 2.10.2001 (270, Ha)
professor i Främre Orientens arkeologi och konst vid Roms universitet, Italien

Henrik meinander laura malmivaara webb
Meinander, Henrik
invald 5.5.2020 (292, Ha)
Professor i historia vid Helsingfors universitet
henrik.meinander (at) helsinki.fi
S michalski
Michalski, Sergiusz
invald 1.2.2005 (275, Ha)
professor i konsthistoria vid universitetet i Tübingen, Tyskland
sergiusz.michalski (at) uni-tuebingen.de
Mulligan, Kevin
invald 2.10.2012 (285, Ff)
professor i filosofi vid Université de Genève
Kevin.Mulligan (at) unige.ch
Hemsida
Nøjgaard, Morten
invald 4.2.1997 (262, Ff)
professor emeritus i romanska språk vid universitetet i Odense, Danmark
mno (at) sdu.dk
Fritz, p
Paul, Fritz
invald 2.2.1988 (244, Ff)
professor i germansk, särskilt nordisk filologi vid universitetet i Göttingen, Tyskland
fpaul (at) gwdg.de
Tomiya photo %ef%bc%93
Tomiya, Itaru
invald 2.12.2015 (289, Ff)
Professor vid Institute for Research in Humanities vid Kyoto University
tomi (at) zinbun.kyoto-u.ac.jp
Troy, l.
Troy, Lana
invald 7.6.2006 (276, Ha)
professor i egyptologi vid Uppsala universitet
Lana.Troy (at) egyptologi.uu.se
Vilinbahov
Vilinbahov, Georgy
invald 4.10.2011 (284, Ha)
professor vid St. Petersburgs Konstakademi och ställföreträdande chef för Eremitaget, The State Herald Master
vilinbahov (at) hermitage.ru
Villstrand
Villstrand, Nils Erik
invald 5.10.2010 (283, Ha)
professor emeritus i nordisk historia vid Åbo Akademi
nils.villstrand (at) abo.fi
Whitley, r
Whitley, Richard
invald 4.12.2007 (278, Ha)
professor i organisationssociologi vid universitetet i Manchester, England
R.whitley (at) mbs.ac.uk
Wilson, d
Wilson, Sir David
invald 1.9.1981 (230, Ha)
f.d. direktör för British Museum i London, f.d. professor vid universitetet i London, England
dmw (at) mcb.net
Wrede, j
Wrede, Johan
invald 5.10.2004 (273, Ff)
professor emeritus i svensk litteratur vid Helsingfors universitet, Finland
johanottowrede (at) gmail.com
Longxi, z
Zhang, Longxi
invald 3.2.2009 (282, Ff)
professor i kinesiska och jämförande litteratur och översättning vid City University of Hong Kong, utländsk ledamot av Academia Europaea, President of the International Comparative Literature Association (ICLA)
ctlxzh (at) cityu.edu.hk
Zink
Zink, Michel
invald 10.1.2017 (291, Ff)
professor i medeltida franska litteratur, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
michel.zink (at) college-de-france.fr