Priser
PRISER OCH BELÖNINGAR

Akademien delar i dag ut tre stora priser. Det äldsta är det Rettigska priset, utdelat första gången 1956. Det ingick i makarna Rettigs stora donation, och prissumman utgår ur Rettigska kulturstiftelsens avkastningsmedel. Priset skall gå till en framstående forskare inom Akademiens verksamhetsområde och har tidigare alternerat mellan akademiens båda klasser. Från och med 2018 delas två priser om 250 000 kr ut, ett i vardera klass.

      År 1988 donerade Akademiens hedersledamot, direktör Carl-Hakon Swenson och hans hustru Ann-Kersti, ett betydande kapital, vars avkastning bl.a. skall användas till ett stort pris, det Swensonska priset med samma generella inriktning som det Rettigska. Det har utdelats vartannat år sedan 1992, och prissumman uppgick 2019 till 700 000 kronor.

     Akademiens största pris, Gad Rausings pris, instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne. Det skall gå till en framstående nordisk forskare inom ett antal angivna ämnesområden. 2018 års pristagare fick ta emot 1,5 miljoner kronor.
 


 


Årshögtiden 2019 - dåvarande preses Anders Cullhed t v och tidigare ständige sekreterare Birgitta Svensson tillsammans med mottagare av årets medaljer. 

Foto: Urban WedinAv till beloppet mindre men prestigefyllda priser bör Akademiens årliga lärarpriser nämnas först. Prisens ändamål är att belöna särskilt goda insatser inom grundskola och gymnasium i fråga om moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Förutom upp till fyra priser på 50 000 kronor vardera tilldelar akademien pristagarnas skolor 20 000 kronor var att användas för inköp till skolbiblioteket. 

     Akademien väljer också ut fyra nydisputerade doktorer som mottagare av priser med samma belopp som lärarprisen. Förslag till prisvärda avhandlingar väcks inom klasserna, som disponerar två priser var. Liksom övriga priser utdelas de vid akademiens högtidssammankomst den 20 mars, datum för den äldsta akademiens instiftande 1753 liksom för när den reformerades 1786. 

     Sedan början av 1920-talet har den ägt rum i stora Riddarhussalen, på senare år ofta i närvaro av akademiens höge beskyddare, Hans Majestät Konungen, och dess första hedersledamöter, Hennes Majestät Drottningen och Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria. 

Riddarhussalen, årshögtiden 2019
Foto: Urban Wedin