Publikationer
PUBLIKATIONER

Kungl. Vitterhetsakademiens uppgift som utgivare är att tillgängliggöra forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

 

Akademien har en lång tradition som utgivare av ett stort antal skriftserier. Serien "Handlingar. Handlingar" startade exempelvis redan år 1789. 

 

Vi ger ut monografier, antologier samt en rad skriftserier. Våra böcker går att beställa online. Nyutgivna skrifter ges i möjligaste mån ut digitalt med öppen tillgång (open access). Samtliga publikationer är sökbara i vår katalog.

 

Årligen utges Vitterhetsakademiens Årsbok. Där publiceras inträdesföreläsningar av nyinvalda ledamöter, minnestal över avlidna och andra vetenskapliga artiklar. Dessutom innehåller årsboken en förteckning över ledamöter och information om aktuell verksamhet.

Sedan 1906 har Vitterhetsakademien givit ut Fornvännen, den ledande tidskriften för svensk antikvarisk forskning. Fornvännen finns tillgänglig digitalt via Riksantikvarieämbetet.

Samtliga av Kungl. Vitterhetsakademiens publikationer kan lånas eller fjärrlånas från Vitterhetsakademiens bibliotek.