Publikationer
Fornvännen

 

Fornvännen – tidskrift för svensk antikvarisk forskning som ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Historiska museet.

 

 

Redaktion

 

Ansvarig utgivare och huvudredaktör

Mats Roslund, mats.roslund(at)ark.lu.se

 

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript

Peter Carelli,  fornvannen(at)vitterhetsakademien.se

 

Redaktörer

Herman Bengtsson, herman.bengtsson(at)upplandsmuseet.se

Åsa M Larsson, asa.larsson(at)raa.se

Christina Fredengren, christina.fredengren(at)shm.se

 

Teknisk redaktör

Kerstin Öström, kerstin(at)vinghasten.se

 

Författarinstruktioner (Pdf)

Author instructions (Pdf)

 

Adress

Fornvännen, Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm

 

 

Digital publicering av Fornvännen
 

Fornvännen tillgängliggörs digitalt av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA


Allt innehåll blir open access efter sex månader efter tryck.


För att se det senaste innehållet, besök Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens biblioteks sida för Fornvännen

 

 

Prenumerationer (ISSN 0015-7813)

 

Lösnummer 60 kr
Prenumerationspris årg. 114 (2019) 200 kr
Internationell prenumeration 250 kr

 

Prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar administreras : 

Vitterhetsakademiens kansli, Box 5622, 
114 86 Stockholm

 

E-post: fornvannen(at)vitterhetsakademien.se