Publikationer
Fornvännen

Tidskrift för svensk antikvarisk forskning (ISSN 0015-7813) utgiven av 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i samarbete med Historiska museet.

  

 

Lösnummer

Prenumerationspris årg. 114 (2019)

Internationell prenumeration

Prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar (vissa årgångar och enstaka häften utgångna) genom: 

Vitterhetsakademiens kansli, Box 5622, 
114 86 Stockholm

 

E-post: fornvannen(at)vitterhetsakademien.se

 

 

 

60 kr

200 kr

250 kr

 

 

 

 

 
 

   

Ansvarig utgivare och huvudredaktör

Mats Roslund

Vitterhetsakademien

Box 5622

SE–114 86 Stockholm

mats.roslund(at)ark.lu.se

 

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript

Peter Carelli

Vitterhetsakademien

Box 5622

SE–114 86 Stockholm

fornvannen(at)vitterhetsakademien.se

 

Redaktörer

Herman Bengtsson, herman.bengtsson(at)upplandsmuseet.se

Åsa M Larsson, asa.larsson(at)raa.se

Christina Fredengren, christina.fredengren(at)shm.se

 

Teknisk redaktör

Kerstin Öström

Grävlingsvägen 50

SE–167 56 Bromma

kerstin(at)vinghasten.se

 

Till författaren (Instruktioner i Pdf)

 


Elektroniska Fornvännen
Från och med 2009 publiceras Digitala Fornvännen löpande på nedanstående webbplats.

Tidskriften, som ges ut av Vitterhetsakademien, publiceras på nätet av Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens bibliotek.

http://raa.diva-portal.org/