Publikationer
Nyheter
2019
5 ff 25
Corpus linguistics in Sweden. Pioneers and their context

Författare: ENGWALL, Lars, HEDMO, Tina & PERSSON, Olle

ISBN: 978-91-88763-02-0

ISSN: 0083-677X

Antal sidor: 138

Utgivningsår: 2019

Serie: HANDLINGAR: Filologisk-filosofiska serien 25

Beställningsinformation: Beställ här


This volume presents findings from research on the development of corpus linguistics in Sweden as a scientific innovation. It begins with a presentation of the early international development of corpus linguistics as well as the institutional and disciplinary conditions for research on the subject in Sweden, followed by accounts of the first generations of Swedish innovators. External funding and international development were important for these pioneers, alongside the fact that established professors in language departments seem to have been relatively open to the new ideas. Developments in Sweden are placed in an international perspective.

 

 

Slavica suecana bergius webb
Nicolaus Bergius: A Historico-Theological Exercise on the Status of the Muscovite Church and Religion

Författare: Birgegård, Ulla & Hedlund, Monica (eds.)

ISBN: 978-91-88763-13-6

ISSN: 1102-2418

Antal sidor: 330

Utgivningsår: 2019

Serie: Slavica Suecana, Series A - Publications 3

Beställningsinformation: Beställ här


This is an edition of the first part of Nicolaus Bergius’s dissertation Exercitatio Historico-Theologica de statu ecclesiae et religionis Moscoviticae, printed in 1704. The first part of his work consists of two sections: the first historical, comprising 20 chapters, the second dogmatic, comprising 33 chapters, in essence a comparison between the Lutheran catechism and the first part of Peter Mogila’s Orthodox Confession.

The historical section of Bergius’s dissertation contains most of what was known about Russia in the West in terms of people, language, alphabets, faith, translations of the Bible, printed books, printing houses, churches and monasteries, clergy, liturgy, feast days, schools, sects etc. With particular interest Bergius treats the Old Believers, of whom he gives a broad survey. Bergius has read next to everything, and he constantly refers to what his different sources tell about the matter under discussion and often choses the version he finds most trustworthy.

 

 

Kok bok omslag webb
Kok Bok. Ulrika Eleonora Muncks receptsamling på Skånelaholm

Författare: SIDÈN, Karin

ISBN: 978-91-88763-10-5§

Antal sidor: 152

Utgivningsår: 2019

Beställningsinformation: Beställ här


Ulrika Eleonora Muncks receptsamling skrevs omkring 1770–1780 och innehåller etthundra-sexton recept på bakverk, desserter, pastejer och andra maträtter. Kokboken gick i arv till Ulrika Eleonoras dotter sångerskan Brita Catharina Lidbeck och tillhör nu den Rettigska samlingen på Skånelaholms slott. Receptsamlingen är på många sätt typisk för en kategori handskrivna kokböcker som författades av adelns och borgerskapets kvinnor i 1700-talets Sverige och ges här ut som faksimil tillsammans med texter av Karin Sidén.

 

 

K97 omslag webb
Early Modern Academic Culture

Författare: Lindberg, Bo (ed.)

ISBN: 978-91-7402-464-7

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 236

Utgivningsår: 2019

Serie: KVHAA Konferenser 97

Beställningsinformation: Beställ här


Traditionally, the Early Modern era is regarded as a down period in the history of universities, between their youthful prosperity in the Middle Ages and the idealist revival in the 19th century. Scholastic and classical tradition, religious orthodoxy, political control, and nepotism hampered progress and made science a concern for courts and academies. Recent research has modified that appraisal, but not done away with it. Nor is it the aim of this volume to challenge it. The majority of the contributions look into practices and habits in teaching, recruiting and scholarship, aiming at a deeper understanding of what is different from today rather than tracing the origins of modernity. However, there are two exceptions to this. One is Oxford and Cambridge, where, it is argued, the beginnings of the research university started in the humanities, the other is the involvement of the University of Leiden in the struggle for Dutch independence.

 

 

Ganander
Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, Lefnadssätt, språk m.m. samt om, när och Hwarest några satt sig ner i Sverige? Till Kongl. Witterhets-academien 1780

Författare: GANANDER, Christfrid

ISBN: 978-91-88763-12-9

Antal sidor: 56

Utgivningsår: 2019 (1780)

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


Faksimilutgåva av Christfrid Gananders tävlingsbidrag i historia inlämnat till Kungl. Vitterhetskakademien 1780.

Med förord av Birgitta Svensson.

 

 

 

Vingslag över haga
Vingslag över Haga

Författare: ANDERSSON, Thorbjörn, BECKMAN, Jenny Beckman, CULLHED, Anders, ENGDAHL, Horace, LAINE, Christian, LANGE, Ulrich och WALLRUP, Erik

ISBN: 978-91-88763-09-9

Antal sidor: 192

Utgivningsår: 2019

Beställningsinformation: Beställ här


I sju texter om Hagaparken berättar författarna Thorbjörn Andersson, Jenny Beckman, Anders Cullhed, Horace Engdahl, Christian Laine, Ulrich Lange och Erik Wallrup om Hagas skiftande historia från 1700-talet till nutid. 

Planritningar, målningar och moderna fotografier illustrerar parkens roll i staden, landet och Europa och gestaltar dåtidens och samtidens ideal och idévärld. Texterna presenterades först i föreläsningsserien Vingslag över Haga våren 2017, ett samarbete mellan sex kungliga akademier och Kommittén för Gustavianska Parken.

Boken är utgiven av Kungl. Vitterhetsakademien, tillsammans med Kommittén för Gustavianska Parken, Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vetenskaps-akademien och Svenska Akademien.

 

 

2018
As 56
Arkeologins fotografier. Några milstolpar

Författare: TROTZIG, Gustaf

ISBN: 978-91-7402-462-3

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 328

Utgivningsår: 2018

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 56

Beställningsinformation: Beställ här


I Arkeologins fotografier följer vi det arkeologiska fotografiets historia, från 1830-talet fram till den digitala dokumentationens genombrott. Gustaf Trotzig belyser fotografiets roll inom svensk arkeologi: hur det blev en viktig del av både dokumentation och kommunikation, om dess förhål-lande till tidiga avbildningar, dess användning inom arkeologiska under-sökningar och även om dess betydelse för utställningar och publikationer.
I avsnittet »fotografiska livsberättelser» möter vi personer som bidragit till att utveckla fotografins användning inom svensk arkeologi.
Boken är rikt illustrerad med bilder från arkeologiska undersökningar, arkiv och publikationer.

 

 

Hs 37 jarrick
The dynamics of law-making. A world history

Författare: JARRICK, Arne & WALLENBERG BONDESSON, Maria

ISBN: 978-91-8876304-4

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 422

Utgivningsår: 2018

Serie: HANDLINGAR: Historiska serien 37

Beställningsinformation: Beställ här


This study of the long-term history of law-making aims at a better understanding of the cultural dynamics of human society as reflected in the efforts made to regulate human interaction. Through a systematic comparative study of 4,000 years of law-making, spanning from Sumerian laws to the Napoleonic Codes and beyond, certain general long-term changes are identified. These long-term changes relate to the content as well as to the structuring principles of laws, f.ex. the emergence of equality before the law, the development of criminal law referring exclusively to victims, towards laws also refer-ring to victimless crimes (and back again), and, moreover, the evolution of hierarchical structuring principles of laws. This is also a contribution to the discussion on long-term cultural change, in particular on the relation between societal change and increasing complexity of social interaction.

 

 

K98 omslag webb
Opinionsfrihet och religion

Författare: Lindberg, Bo (red.)

ISBN: 978-91-88763-06-8

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 124

Utgivningsår: 2018

Serie: KVHAA Konferenser 98

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


Texterna i denna volym är ett resultat av en konferens som ägde rum 2016, till 250-årsminnet av Tryckfrihetsförordningen 1766. Ljuset riktas mot de delar av tryckfrihetsförordningen som gällde religiösa frågor, och skriftens tema – ”opinionsfrihet och religion” – belyser förhållandet mellan den sekulära staten och religionen i både dåtid och nutid, främst i Sverige.

De frågor som behandlas är den religiösa toleransens historiska bakgrund i Europa och Sverige, religionen och opinions- och tryckfriheten i 1800-talets Frankrike i efterdyningarna av franska revolutionen, hur förhållandet mellan stat och religion har betraktats och betraktas inom islam av en rad tänkare och filosofer, relationen mellan yttrandefrihet och religionsfrihet rörande kvinnors religiösa klädsel – speciellt bärandet av niqaboch hijab– i Sverige, och yttrandefrihet i relation till samvetet inom religiös tradition. Dessutom belyses opinionsfriheten utifrån en rad tryckfrihetsmål i Europadomstolens praxis, utgående från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter samt som individuell rättighet i relation till idén om det kollektivas intresse.

 

 

Åb 2018
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-88763-08-2

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 296

Utgivningsår: 2018

Serie: Årsbok 2018

Beställningsinformation: Beställ här


Årsboken innehåller bl.a. följande texter:

Erik Aksel Nielsen: Rundetårn, en gåde inden i en gåde 

Gunnel Cederlöf: Om flöden och gränser: Att resa motströms från Bengalen till Yunnan under tidigt 1800-tal 

Robert Erikson: Kan den sociala rörligheten ökas genom politiska åtgärder? 

Fredric Bedoire: Högborgerlighet och filantropi. Livet på Villagatan 

Sten Ebbesen: Sprog, logik og diskussion i europæisk tænkning og akademisk praksis 

Margaretha Rossholm Lagerlöf: Accelerator – en satsning för forskning och konst på Stockholms universitet 

Gunnel Ekroth: Men vad håller kentauren i handen? Avbildningar och attityder till köttkonsumtion i antikens Grekland 

Ingela Nilsson: Tillfälleslitteraturens berättarröst: ett exempel från 1100-talets Konstantinopel 

Jonas Ebbesson: Juridik och jurister när sammanhang vidgas och gränser förändras

Anne-Marie Leander Touati: Pompeji i Stockholm. Historiserande hus som historia

 

 

K96 omslag
Platsens kulturella betydelse. Juridiken kring Nationalstadsparken

Författare: Ulf Sporrong (red.)

ISBN: 978-91-88763-00-6

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 74

Utgivningsår: 2018

Serie: Konferenser 96

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


Vilken roll spelar riksintresset Nationalstadsparkens kulturella och historiska värden vid tillämpningen av lagen?

1995 utsågs området Ulriksdal-Haga-Djurgården-Brunnsviken till världens första nationalstadspark, Kungliga nationalstadsparken, med syftet att långsiktigt och samlat skydda parkens natur- och kulturvärden. Skyddet för parken som riksintresse finns preciserat i miljöbalken och består bland annat i att ny bebyggelse och nya anläggningar endast får komma till stånd om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. I denna skrift belyses hur lagskyddet tillämpats kring Kungliga nationalstadsparken samt hur tolkningsutrymmet i lagen påverkat parkens natur- och kulturvärden, materiella som immateriella. Utifrån ett antal exempel granskas kulturmiljövårdens ställning i svensk samhällsplanering. Ett antal rättsfall av betydelse för Nationalstadsparken redovisas i ett appendix. Boken har sin utgångspunkt i ett symposium som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2016 i samarbete med Förbundet för Ekoparken och Kommittén för Gustavianska Parken.

 

 

Johannes magnus
Johannes Magnus. Goternas och svearnas historia

Författare: JOHANNESSON, Kurt & HELANDER, Hans (översättning och kommentarer)

ISBN: 978-91-7402-455-5; 978-91-7402-457-9; 978-91-7402-458-6

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 720 + 380

Utgivningsår: 2018

Serie: Historiska serien 35

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


HISTORIA DE OMNIBUS GOTHORUM SVEONUMQUE REGIBUS (”Historia om goternas och svearnas alla kungar”) skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, som dog i exil 1544. I det väldiga verket berättar författaren om Sveriges alla kungar, ända från rikets grundande kort tid efter syndafloden, och dessutom om goternas utvandring och deras öden i främmande länder. Boken väckte intresse i Europa, och den fick stor betydelse för Vasakungarnas självbild och senare för stormaktstidens historieskrivning. ”Goticismen” blev påbjuden svensk statsideologi. Johannes Magnus menade att hans historieverk skulle läsas också som en furstespegel och inte minst som ett passionerat försvar för den katolska kyrkans absoluta maktanspråk. Kurt Johannessons översättning är den första kompletta översättningen av verket från latin till svenska och ges här ut med originaltryckets illustrationer. Det andra bandet innehåller inledande texter samt utförliga kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander.

 

Boken tilldelades Svensk Bokkonsts Diplom för god bokform 2018. Formgivare är Lars Paulsrud. Motiveringen lyder:

”Suverän nygestaltning av klassiskt verk från 1500-talet i ny översättning och med skickligt hanterade träsnitt. Rätt pappersval gör böckerna hanterbara och läsvänliga. Fint samspel mellan renässanstypografi och modern typografi. Formen ger historisk tyngd utan att förfalla till pastisch och kassetten i klot förstärker känslan av praktutgåva.”

 

 

K95 omslag
Dominus Episcopus. Medieval Bishops between Diocese and Court

Författare: Anthony John Lappin with Elena Balzamo (eds)

ISBN: 978-91-7402-463-0

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 267

Utgivningsår: 2018

Serie: Konferenser 95

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner gratis här


This volume publishes the results from a conference held in 2015 on “the lord bishop”, Dominus Epi­scopus, discussing various functions and roles of bishops during the Middle Ages, covering the early to the late medieval period in mainly Northern Europe (England, Sweden, Denmark and Germany) and also Spain. For the early medieval period, the bishops’ role in relation to and upholding canon law in pre-Viking Anglo-Saxon England is considered, moreover their role in everyday pastoral activities, as well as their relation to monasteries. For the middle medieval period, the role of bishops in warfare, especially in relation to the crusades, is discussed, but also their behaviour in relation to (and violations of) ecclesiastical norms and regulations. Lastly, Scandinavian bishops and their political and military involvement during the late medieval period, the Castilian episcopacy and their relation to the royal court, and finally three archbishops competing over the archbishop’s see in Uppsala in the late medieval period are discussed.

 

 

Liepe omslag
A Case for the Middle Ages. The public display of medieval church art in Sweden 1847–1943

Författare: LIEPE, Lena

ISBN: 978-91-7402-461-6

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 260

Utgivningsår: 2018

Serie: Antikvariska serien 55

Beställningsinformation: Beställ här


A Case for the Middle Ages: The Public Display of Medieval Church Art in Sweden 1847–1943 explores the collecting and exhibiting of medieval church art at Swedish museums over a period of one hundred years. The Museum of National Antiquities in Stockholm (today’s Historical Museum) is the main object of study. During the century covered by the study, the museum moved twice to new premises, each relocation bringing about new arrangements of the collections. The reader is taken on imaginary tours through the halls and galleries of the museum in its successive stages of development, thus tracing the ideas and ideologies behind the physical installations and the choices of which artefacts to highlight – and how. In order to broaden the scope of investigation, temporary exhibitions and the installation of church halls at regional museums across the country are reviewed. The book reveals how the displays formed part of, and formed, the paradigms that determined the contemporary understanding of the artefacts and their role in the narration of the cultural history of the nation.

 

 

Omslag jensen framsida
På spaning efter det förflutna. En historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600–1900

Författare: JENSEN, Ola Wolfhechel

ISBN: 978-91-7402-460-9

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 341

Utgivningsår: 2018

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 54

Beställningsinformation: Beställ här


För många leder begreppet arkeologi osökt tankarna till någon som gräver och penslar fram forntida föremål ur jorden. Den svenska fältarkeologin har gamla anor och är en fascinerande historia kantad av intressanta personligheter som av varierande skäl, privata eller professionella, gav sig ut i terrängen för att dokumentera och undersöka fornlämningar.

I boken stiftar vi bekantskap med några av dessa personer och får veta hur det gick till när nya redskap och metoder etablerades medan andra gick ur tiden. Men också hur gryende idéer om det förflutna både påverkade och påverkades av nya strategier i fält och hur strapatsrik en antikvarisk resa kunde vara före tågens, flygens och bilarnas tid.

Fältarkeologins historia har färgats av varje epoks politiska och ideologiska vindar liksom kulturella värderingar. De har varit avgörande för såväl motiven till varför man bedrivit arkeologi som vilka resultaten blivit. Andra teman i denna bok är hur koloniala inslag, frågor kring ras och etnicitet, klasstillhörighet och rådande genusstrukturer har präglat fältarkeologins historia.

På spaning efter det förflutna är den första boken i sitt slag som tar ett helhetsgrepp och fördjupar frågor kring hur det praktiskt gick till då man i äldre tider genomförde arkeologiska undersökningar i Sverige.