Publikationer
Open access

Vitterhetsakademiens målsättning är att göra nya tryckta böcker tillgängliga digitalt med öppen tillgång (open access) efter 6 månader. Att inte samtliga görs tillgängliga har att göra med rättighetsfrågor, t.ex. oklara rättigheter till illustrationer. 

 

1. Ladda ner PDF

Välj titel i listan nedanför

Klicka på titeln, klicka sedan på ”Ladda hem gratis PDF”

 

Alternativ: sök publikation på bokordersidan

 

2. Skrifter tillgängliga via open access

Konferenser 69, Astrid Lindgrens landskap

Konferenser 70, Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne

Konferenser 72, Emilia Fogelklou läst i dag

Konferenser 74, Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konferenser 75, Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645

Konferenser 77, Cent ans d’études scandinaves

Konferenser 78, Från Nyens skans till Nya Sverige

Konferenser 79, Språk och ordkonst i österled

Konferenser 80, La Linguistique dans tous les sens

Konferenser 81, Trust and confidence in scientific research 

Konferenser 83, Text, tal och tecken

Konferenser 84, Flanörens världsbild

Konferenser 85, Sweden-Serbia and Europe

Konferenser 86, Richard Wagner. Werk und Wirkungen

Konferenser 87, Svensk antikforskning vid Medelhavet

Konferenser 89, Klassisk filologi i Sverige

Konferenser 90, Kyrkobyggnad och kyrkorum

Konferenser 91, Performativity in Literature

Konferenser 92, Tears, sighs and laughter. Expressions of emotions

Konferenser 93, Continuity and change. Papers from the Birgitta conference

Konferenser 94, Spiritual and ecclesiastical biographies

Konferenser 95, Dominus Episcopus. Medieval Bishops between Diocese and Court

 

Historiska serien 24, The Dovring saga

Historiska serien 25, Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn

Historiska serien 26, Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding

Historiska serien 27, Sture Bolin - historiker under andra världskriget

Historiska serien 28, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhöghet

Historiska serien 31, Liturgical sequences in Medieval Manuscript Fragments

Historiska serien 33, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor

Historiska serien 35, Johannes Magnus. Goternas och svearnas historia

 

Antikvariska serien 49, Mead-Halls of the Eastern Geats

Antikvariska serien 50, Archaeology as fact and fiction

 

Slavica Suecana A:2, Wörter-Büchlein

 

Filologisk-filosofiska serien 23, The Pufendorf lectures